İNOMER’in hizmetleri, özel sektörü, kamu kurumlarını/uluslararası kuruluşları/sivil toplum kuruluşlarını ve eğitim kurumlarını/üniversiteleri kapsamaktadır.

Hizmetlerimiz, kurumlarımızın rekabetçiliği ve sürdürülebilir büyümesine odaklanır. Ülkemizin kalkınması ve insanımızın yaşam kalitesini artırmayı hedefler. Bu odak noktası etrafında, hedefe en hızlı biçimde ulaşmayı sağlayacak yegâne araç olarak inovasyonu baz alır.