Serkan Atmaca

Danışman & Eğitmen

19 yıllık iş yaşamının 15 yılını inovasyon yönetimi, inovasyon sistemleri ve bilişim teknolojilerine ayırmıştır. Uzmanlık alanı olan ulusal, bölgesel ve sektörel inovasyon sistemleri, kümelenmeler, teknoloji transferi ve üniversite-sanayi işbirliği konularında akademik çalışmalar yürütmüş; teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge yönetimi konularında çeşitli kamu kurumları, firmalar, sivil toplum örgütleri, sanayi/ticaret odalarına danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermiştir. Ayrıca Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı, Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, Karyagaz Gaz Isıtma Ltd. gibi kamu ve özel sektör kuruluşlarının kritik bilişim projelerini yönetmiştir.

Son dönemde, Gazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi için strateji hazırlanması, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı için Bölgesel İnovasyon Stratejisi Projesi, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı için İnovasyona Dayalı Bölgesel Turizm Stratejisi Projesi, Diyarbakır Valiliği için Diyarbakır Turizm Stratejisi Projesi, OECD için KOBİ’lerin Bilgi ve Becerilerinin Yükseltilmesi Konusunda ihtiyaçların Belirlenmesi Projesi ve Avrupa Komisyonu için ERAWATCH programının Türkiye ayağında yürütülen projelerinde aktif olarak çalışmış ve bir kısmında yöneticilik yapmıştır.

Ayrıca, bugüne kadar birçok projede literatür araştırması, saha araştırmaları ve raporlama alanlarında aktif olarak çalışmıştır. Nitel ve nicel araştırma metodolojileri, kıyaslama ve öngörü teknikleri de dahil olmak üzere strateji, program ve proje döngüsüne ait yöntem ve teknikler konusunda görev almıştır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nden lisans, ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikaları Programından yüksek lisans derecesine sahip olan Atmaca, ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikaları Programında doktora çalışmalarına devam etmektedir. Aynı zamanda Atılım Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir.

Serkan Atmaca

19 yıllık iş yaşamının 15 yılını inovasyon yönetimi, inovasyon sistemleri ve bilişim teknolojilerine ayırmıştır. Uzmanlık alanı olan ulusal, bölgesel ve sektörel inovasyon sistemleri, kümelenmeler, teknoloji transferi ve üniversite-sanayi işbirliği konularında akademik çalışmalar yürütmüş; teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge yönetimi konularında çeşitli kamu kurumları, firmalar, sivil toplum örgütleri, sanayi/ticaret odalarına danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermiştir. Ayrıca Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı, Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, Karyagaz Gaz Isıtma Ltd. gibi kamu ve özel sektör kuruluşlarının kritik bilişim projelerini yönetmiştir.

Son dönemde, Gazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi için strateji hazırlanması, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı için Bölgesel İnovasyon Stratejisi Projesi, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı için İnovasyona Dayalı Bölgesel Turizm Stratejisi Projesi, Diyarbakır Valiliği için Diyarbakır Turizm Stratejisi Projesi, OECD için KOBİ’lerin Bilgi ve Becerilerinin Yükseltilmesi Konusunda ihtiyaçların Belirlenmesi Projesi ve Avrupa Komisyonu için ERAWATCH programının Türkiye ayağında yürütülen projelerinde aktif olarak çalışmış ve bir kısmında yöneticilik yapmıştır.

Ayrıca, bugüne kadar birçok projede literatür araştırması, saha araştırmaları ve raporlama alanlarında aktif olarak çalışmıştır. Nitel ve nicel araştırma metodolojileri, kıyaslama ve öngörü teknikleri de dahil olmak üzere strateji, program ve proje döngüsüne ait yöntem ve teknikler konusunda görev almıştır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nden lisans, ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikaları Programından yüksek lisans derecesine sahip olan Atmaca, ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikaları Programında doktora çalışmalarına devam etmektedir. Aynı zamanda Atılım Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir.