Selçuk Karaata

Danışman & Eğitmen

25 yılı aşan iş yaşamında özellikle inovasyon, ulusal ve uluslararası para piyasaları, KOBİ'ler ve endüstriyel dinamikler konusunda uzmanlık kazanmış, bu konularda projeler yürütmüş, eğitimler vermiş ve makaleler çıkarmıştır. 1991-2005 yılları arasında Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de Kurumsal Pazarlama ve Genel Sekreterlik'te başkan yardımcısı olarak görev yapmıştır. Bu sırada Avrupa Birliği Kısa Dönem Uzmanı olarak Avrupa Birliği İş Geliştirme Programı için KOBİ Eylem Planı adlı çalışmanın iki yazarından biri olarak çalışmıştır. Aynı dönemde Türkiye’deki KOBİ’lerin yapılarını ve KOBİ’lerin gelişimini değerlendirmek amacıyla 1200 KOBİ’yi kapsayan bir araştırma gerçekleştirmiş, KOBİ’lere yönelik daha etkin ve verimli finansal hizmetler geliştirilmesini amaçlayan projenin yöneticiliğini yapmıştır.

Yapı Kredi Bankası’ndaki görevi sırasında çağdaş ve stratejik yönetim teknikleri üzerine araştırmalar yapıp raporlar yayınlamış, finansal piyasalar üzerine banka personeline eğitimler vermiş, bankayı üye kuruluşlarda temsil etmiş, genel müdür adına banka içi ve dışı demeç ve mesajları hazırlamış, bankanın basın ve medya ilişkilerini yürütmüştür.

2005 yılında ana uzmanlık ve ilgi alanı olan inovasyon konusunda daha etkin çalışabilmek için bankadaki görevinden ayrılarak TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu'nda (REF) koordinatör olarak göreve başlamıştır.

Selçuk Karaata, REF’teki görevi sırasında Ulusal İnovasyon Girişimi Proje Koordinatörlüğü ve Direktör Yardımcılığı yürütmüştür. Rekabetçilik üzerine raporlar yazıp yayınlamış, 4000’e yakın aboneye ulaşan bir elektronik dergi Rekabet Postası’nın editörlüğünü yapmıştır. Karaata, REF’i TÜSİAD ve TÜRKONFED gibi şemsiye organizasyonlarda ve Dünya Ekonomik Forumu (WEF) gibi uluslararası organizasyonlarda temsil etmiştir. Bu dönemde ayrıca Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türk Moda ve Tekstil Kümesi’nin pazarlama ve iletişim planını oluşturmuştur. Selçuk Karaata, 2013’ten bu yana Yaşar Üniversitesi Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi koordinatörlüğü görevini yürütmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayan Selçuk Karaata, ilk lisansüstü derecesini İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nde Genel İşletme Programı’ndan almıştır. New York Üniversitesi'nde finans piyasalarına ilişkin katıldığı sertifika programının ardından, European Society for Science and Technology programı bünyesinde İstanbul Teknik Üniversitesi ve İsveç Linköping Üniversitelerinde Bilim, Teknoloji ve Toplum konulu yüksek lisans programını tamamlamıştır.