Özge Eyigün

Koordinatör & Danışman

Özge Eyigün, İNOMER adı altında yeniden yapılanan Technopolis Türkiye’de 2008 yılında danışman ve proje koordinatörü olarak çalışmaya başlamıştır. Bugüne kadar çok sayıda kurumsal ve stratejik yönetim ve kurumsal gelişim projesinde aktif olarak çalışmış ve proje koordinatörlüğü yapmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden lisans;  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Politikaları Programından yüksek lisans derecesine sahip olan Eyigün, iş hayatına 2003 yılında Garanti Bankası’nda başlamış, Ege ve Orta Anadolu Bölge Müdürlükleri’nde kredi uzmanı olarak çalışmıştır.

Özge Eyigün, kurumsal yönetim sistemleri ve kapasite geliştirme alanında pek çok kurumda iç kontrol çalışmalarının yürütülmesine katkı sağlamış; süreç analizi ve optimizasyonu, risk değerlendirme ve eylem planlarının oluşturulması, insan kaynakları ve organizasyonel yeniden yapılanma konularında  çalışmalar yürütmüştür. Yakın dönemde bu konuda yer aldığı projelerden bazıları Kalkınma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü için süreç ve insan kaynakları yönetimi destek hizmeti, Çukurova Kalkınma Ajansı için performans değerlendirme sistemi ve görev tanımlarının oluşturulması, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü için iç kontrol standartlarının oluşturulmasına ilişkin eğitim ve danışmanlık hizmeti sayılabilir.

Eyigün ayrıca, Avrupa Komisyonu için gerçekleştirilen projelerde ülke araştırmacısı olarak Türkiye raporlarının hazırlanmasına katkıda bulunmuştur. TED Koleji’nde Bilim İnsanı Yetiştirme Programı kapsamında lise öğrencilerine yönelik inovasyon dersinin uygulanmasına katkı sağlamıştır. Ayrıca Avrupa Eğitim Vakfı’nın (ETF) Türkiye’deki hizmetlerinin koordinasyonunu yürütmüştür.

Anket ve mülakat tasarımı, uygulanması, vaka çalışması, veri analizi gibi araştırma yöntemlerinde geniş bilgi ve deneyime sahip olan Eyigün’ün etki analizi ve değerlendirme ile strateji geliştirme konusunda yakın dönemde görev aldığı projeler arasında Avrupa Komisyonu için 7. Çerçeve Programları’na KOBİ’lerin katılımının değerlendirilmesi (AB çapında), TÜBİTAK-TEYDEB destek programlarının süreç değerlendirmesi, Gazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi için strateji hazırlanması, KOSGEB programlarının değerlendirme ve etki analizi projesi, Avrupa Komisyonu için IPA kaynaklı bilgi ve iletişim faaliyetlerinin değerlendirmesi ile Bologna Uzmanları Ulusal Takımı’nın değerlendirilmesi yer almaktadır. Özge Eyigün çok sayıda saha araştırmasını da koordine etmiş ve literatür analizleri gerçekleştirmiştir.