Oya Uysal

Danışman & Eğitmen

2000 yılından bu yana çeşitli kurumlara pazar araştırmaları, kavramsal plan geliştirme, en-iyi kullanım analizleri, fizibilite çalışmaları, strateji ve eylem planları ve tesis işletim konularında danışmanlık ve eğitim vermektedir. ISO 9001 Kalite ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Baş Tetkikçisi unvanına da sahip olan Uysal firmalara kalite yönetimi alanında da danışmanlık sağlamaktadır. Bunun yanında hitabet, nezaket, protokol kuralları, kişiliği yönetmek, korkular, motivasyon, özgüven, iletişim konularında özel sektör, kamu ve STK’lara eğitimler vermektedir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği’nden lisans derecesine sahip olan Uysal aynı zamanda bölgesel ve yerel kalkınma, turizm yatırımları, çevre ve doğal hayatı koruma projeleri ve kümelenme projelerinde uzmanlaşmıştır. Sözkonusu alanlarda Türkiye’nin pek çok bölgesinde önemli projelerde danışman ve araştırmacı olarak çalışmıştır. Son yıllarda görev aldığı projeler arasında Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı için Turizme Dayalı Bölgesel İnovasyon Stratejisi Projesi, Avrupa Komisyonu destekli Mersin Bölgesel İnovasyon Projesi, Mersin Turizm Platformu’nun kuruluşu, Hasankeyf Turizm Geliştirme Projesi yer almaktadır.

Özel sektöre çevre mevzuatına uyum konusunda da danışmanlık veren Oya Uysal, HSBC’nin Levent merkez binası için çevre hava kalitesi ve değerlendirmesi, Kuveyttürk Bank’ın Gayrettepe’deki binası için çevre analizi ve değerlendirmesi yapmıştır.

Oya Uysal, 1990'dan beri hitabet, mülakat konularında çalışmalarına devam etmektedir. 2002 yılında pedagojik formasyonunu İstanbul Üniversitesi'nden almıştır. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde eğitimine devam etmektedir. 2006 yılından itibaren, ulusal bir STK'nın halkla ilişkiler ayağını yürütmektedir.

Oya Uysal

2000 yılından bu yana çeşitli kurumlara pazar araştırmaları, kavramsal plan geliştirme, en-iyi kullanım analizleri, fizibilite çalışmaları, strateji ve eylem planları ve tesis işletim konularında danışmanlık ve eğitim vermektedir. ISO 9001 Kalite ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Baş Tetkikçisi unvanına da sahip olan Uysal firmalara kalite yönetimi alanında da danışmanlık sağlamaktadır. Bunun yanında hitabet, nezaket, protokol kuralları, kişiliği yönetmek, korkular, motivasyon, özgüven, iletişim konularında özel sektör, kamu ve STK’lara eğitimler vermektedir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği’nden lisans derecesine sahip olan Uysal aynı zamanda bölgesel ve yerel kalkınma, turizm yatırımları, çevre ve doğal hayatı koruma projeleri ve kümelenme projelerinde uzmanlaşmıştır. Sözkonusu alanlarda Türkiye’nin pek çok bölgesinde önemli projelerde danışman ve araştırmacı olarak çalışmıştır. Son yıllarda görev aldığı projeler arasında Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı için Turizme Dayalı Bölgesel İnovasyon Stratejisi Projesi, Avrupa Komisyonu destekli Mersin Bölgesel İnovasyon Projesi, Mersin Turizm Platformu’nun kuruluşu, Hasankeyf Turizm Geliştirme Projesi yer almaktadır.

Özel sektöre çevre mevzuatına uyum konusunda da danışmanlık veren Oya Uysal, HSBC’nin Levent merkez binası için çevre hava kalitesi ve değerlendirmesi, Kuveyttürk Bank’ın Gayrettepe’deki binası için çevre analizi ve değerlendirmesi yapmıştır.

Oya Uysal, 1990'dan beri hitabet, mülakat konularında çalışmalarına devam etmektedir. 2002 yılında pedagojik formasyonunu İstanbul Üniversitesi'nden almıştır. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde eğitimine devam etmektedir . 2006 yılından itibaren, ulusal bir STK'nın halkla ilişkiler ayağını yürütmektedir.

Oya Uysal

2000 yılından bu yana çeşitli kurumlara pazar araştırmaları, kavramsal plan geliştirme, en-iyi kullanım analizleri, fizibilite çalışmaları, strateji ve eylem planları ve tesis işletim konularında danışmanlık ve eğitim vermektedir. ISO 9001 Kalite ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Baş Tetkikçisi unvanına da sahip olan Uysal firmalara kalite yönetimi alanında da danışmanlık sağlamaktadır. Bunun yanında hitabet, nezaket, protokol kuralları, kişiliği yönetmek, korkular, motivasyon, özgüven, iletişim konularında özel sektör, kamu ve STK’lara eğitimler vermektedir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği’nden lisans derecesine sahip olan Uysal aynı zamanda bölgesel ve yerel kalkınma, turizm yatırımları, çevre ve doğal hayatı koruma projeleri ve kümelenme projelerinde uzmanlaşmıştır. Sözkonusu alanlarda Türkiye’nin pek çok bölgesinde önemli projelerde danışman ve araştırmacı olarak çalışmıştır. Son yıllarda görev aldığı projeler arasında Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı için Turizme Dayalı Bölgesel İnovasyon Stratejisi Projesi, Avrupa Komisyonu destekli Mersin Bölgesel İnovasyon Projesi, Mersin Turizm Platformu’nun kuruluşu, Hasankeyf Turizm Geliştirme Projesi yer almaktadır.

Özel sektöre çevre mevzuatına uyum konusunda da danışmanlık veren Oya Uysal, HSBC’nin Levent merkez binası için çevre hava kalitesi ve değerlendirmesi, Kuveyttürk Bank’ın Gayrettepe’deki binası için çevre analizi ve değerlendirmesi yapmıştır.

Oya Uysal, 1990'dan beri hitabet, mülakat konularında çalışmalarına devam etmektedir. 2002 yılında pedagojik formasyonunu İstanbul Üniversitesi'nden almıştır. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde eğitimine devam etmektedir . 2006 yılından itibaren, ulusal bir STK'nın halkla ilişkiler ayağını yürütmektedir.