Dr. Hande Tek Turan

Danışman & Eğitmen

Yeditepe Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi Bölümü başkan yardımcısı ve Galatasaray Üniversitesi Politika Bilimleri Bölümü'nde de ders vermekte olan Yrd. Doç. Dr. Hande Tek Turan'ın ana uzmanlık ve araştırma alanlarını kamu yönetimi, kamu sektörü reformları ve yeni kamu yönetim anlayışı, kamu yönetiminde yeni teknolojiler, yerel yönetimler, Avrupa'da bölgesel sistemler ve politikalar, yapısal fonlar, şehirleşme ve çevresel konular ile akıllı şehirler oluşturmaktadır. Lisans derecesini Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden alan Dr. Tek Turan, yüksek lisansını siyaset bilimi alanında Fransa'daki Montesquieu Bordeaux IV Universitesi'nde, doktorasını da yine aynı alanda Pierre Mèndes France Universitesi'nde tamamlamıştır. Dr. Tek Turan çok iyi derecede Fransızca ve İngilizce bilmektedir. 
 
Kamu yönetimi ve yerel yönetim mevzuatı ve uygulaması alanında 10 yıldan fazla tecrübesi bulunan Dr. Tek, yerel politikaların AB'yle uyumu, politik risk analizleri, gelişmekte olan ülkelerde kalkınma politikaları, sosyal etki analizini de içeren sosyal ve ekonomik araştırmalarda geniş bilgi ve deneyime sahiptir.  Ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmış çok sayıda makalesi ve konuşmacı olarak katıldığı pek çok konferans ve semineri bulunmaktadır.  
 
Dr. Tek akademik araştırmalarının yanında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Fransa Kalkınma Ajansı (AFD), Avrupa Komisyonu, Belçika Kalkınma Ajansı gibi ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından yönetilen çok sayıda projede görev almıştır. Son dönemde danışman veya koordinatör olarak görev aldığı projelere örnek olarak UNDP için Türkiye ve Fransa'daki Valilik Sistemlerinin Karşılaştırılması, AFD için AFD ve Türkiye'deki Kalkınma Ajanslarının İşbirliği İmkanlarının Araştırılması, AFD'nin Kalkınma Bankası ve Halk Bank'a verdiği kredi limitlerinin etki analizi, Avrupa Birliği tarafından fonlanan "Amasya, Bitlis ve Kütahya'daki Katı Atık Yönetimi Projeleri için Teknik Yardım ve Yönetim Hizmetleri verilebilir.