Caner Demir

Danışman & Eğitmen

Caner Demir, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, sürdürülebilir enerji eylem planları oluşturma; KOBİ’ler, büyük şirketler ve kamu kurumları için karbon stratejisi geliştirme konusunda tecrübeye sahiptir. Yüksek lisansını tamamladıktan sonra 2006 ve 2010 yılları arasında Ecofys Türkiye’ye bağlı olarak sürdürülebilir enerji ve iklim değişikliği konularında danışmanlık yapan Demir “Enerji Yönetimi Sertifikası”na sahiptir. 2010 yılından bu yana özel sektör ve kamu kurumlarına enerji yönetimi ve iklim değişikliği konusunda eğitim ve danışmanlık vermektedir.

Aralarında Erzurum, Manisa ve Gordion alışveriş merkezlerinin bulunduğu binalar için sürdürülebilir enerji fizibilite çalışmaları gerçekleştirmiş; Yurtiçi Kargo, Türk Traktör, Vodafone Türkiye’nin de bulunduğu özel sektör kuruluşları için karbon ayakizi hesaplanması ve emisyon azaltma eylem planlarının geliştirilmesinde görev almıştır. Ayrıca özel sektör ve yerel yönetimler için karbon stratejileri ve sürdürülebilir enerji eylem planları hazırlamıştır.

BREEAM Uluslararası Değerlendirici Lisansına sahip olan Caner Demir, gayrimenkul şirketleri ve proje yürütücülerine yeşil bina tasarımı ve BREEAM sertifikasyonunda danışmanlık hizmeti de sunmaktadır. Lisans derecesini Trakya Üniversitesi’nde makine mühendisliğinden alan Caner Demir, yüksek lisansını New York Institute of Technology’de enerji yönetimi üzerine tamamlamıştır.