Alp Boydak

Danışman & Eğitmen

Yaratıcı düşünce ve öğrenme teknikleri konusunda uzman Alp Boydak, 20 yıldan fazla bireysel farklılıklar ile beynin sağ ve sol yarım kürelerinin öğrenmeye etkileri, yaparak ve yaşayarak öğrenme, tekrarsız öğrenme, buluş ve tasarım konularında araştırmalar yapmış ve yayınlar çıkarmıştır. Öğrenme Stilleri, Beyin Yarım Kürelerinin Gizemi, Ben Mucittim, Yeni Öğretim Programlara Temel Olan Yaklaşımlar, Lider Öğretmen ve Eğitimde Ağalıktan Demokrasiye isimli 6 kitabı bulunmaktadır. Lisans derecesini Çukurova Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini ise Milli Eğitim Bakanlığı ve Dünya Bankası ortak bursu ile ABD’de University of Missouri, Colombia’da Program Geliştirme Bölümü’nden 1994 yılında almıştır.

Alp Boydak, Türkiye’ye dönünce Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nda program geliştirme uzmanı olarak çalışmıştır. 1998’de Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki görevinden ayrılmış ve Beyaz Nokta Vakfı’nda görev alarak vakfın “Ezbersiz Eğitim Projesi”nin yöneticiliğinin yanı sıra çeşitli kuruluşlara danışmanlık yapmıştır. Aynı dönemde anaokullarında beynin sağ tarafını etkin haline getiren inovatif bir yöntemle çocukların eğlenerek tekrarsız İngilizce öğrenmelerini sağlayan ve çok başarılı sonuçlar veren bir yöntem üzerinde çalışmıştır. Sonuçlarını değerlendirerek bir uygulama rehberi hazırlamış ve öğretmenlere bu konuda eğitimler vermiştir.

2003 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na dönerek Talim ve Terbiye Kurulu’nda göreve başlamış ve 2004’te Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Yeni programların geliştirilmesinde görev alarak, programların istenen özelliklere sahip olması için program geliştirme ihtisas komisyonu üyelerine çeşitli eğitimler vermiş ve bizzat komisyonlarla birlikte çalışarak rehberlik yapmıştır.  Tam bir inovasyon örneği denebilecek Teknoloji ve Tasarım Dersi’nin müfredatının hazırlanmasında ve dersin uygulamaya konmasında önderlik etmiştir.

Alp Boydak, Bakanlığı yurtdışı faaliyetlerinde temsil etmiş ve Avrupa Birliği nezdinde gelişen pek çok projede görev almıştır.  Avrupa Komisyonu’nun “öğretmen ve öğretici” başlığına ülkemizi temsilen üye olarak atanmış ve bu kapsamda Avrupa Birliği üye ülkelerinde yapılan sayısız atölye çalışmalarına katılmıştır. Eğitim konusunda çok sayıda konferans, seminer ve panellere katılan,  dergi ve gazetelerde haber ve röportajları, makale ve köşe yazıları yayınlanan Boydak, pek çok radyo ve televizyon programlarına da konuşmacı olarak katılmıştır. 2008 yılında Talim Terbiye Kurulu Üyeliği görevi ile kurumdan emekli olan Alp Boydak, TED Bursa Koleji’nde Genel Müdürü olarak çalışmıştır.