Uzman Ekibimiz

Şirin Elçi

Başkan & CEO

İNOMER adı altında yeniden yapılanan Technopolis Türkiye’nin Kurucusu ve İNOMER’in Başkan ve CEO’su olan Şirin Elçi, 23 yıllık iş yaşamının 18 yıldan fazlasını rekabetçilik ve kalkınma bağlamında inovasyon, Ar-Ge, girişimcilik, kamu sektörünün ve özel sektörün gelişimi ve eğitim ve öğretim konularına ayırmıştır. Bugüne kadar kurumsal, bölgesel, sektörel, ulusal ve uluslararası seviyede çok sayıda kuruluşa danışmanlık, eğitim ve araştırma hizmeti sunmuştur. Ayrıca, Avrupa Komisyonu, Dünya Bankası, OECD ve Birleşmiş Milletler’in çalışmalarında görev almış; Hindistan’dan Latin Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyada danışmanlık, araştırma ve eğitim hizmeti vermiştir. Elçi, aynı zamanda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Politika Çalışmaları Yüksek Lisans ve Doktora Programı’nda ‘İnovasyon Politikaları ve Yönetişimi’ dersi vermektedir. ...devamı

Özge Eyigün

Koordinatör & Danışman

Özge Eyigün, İNOMER adı altında yeniden yapılanan Technopolis Türkiye’de 2008 yılında danışman ve proje koordinatörü olarak çalışmaya başlamıştır. Bugüne kadar çok sayıda kurumsal ve stratejik yönetim ve kurumsal gelişim projesinde aktif olarak çalışmış ve proje koordinatörlüğü yapmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden lisans;  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Politikaları Programından yüksek lisans derecesine sahip olan Eyigün, iş hayatına 2003 yılında Garanti Bankası’nda başlamış, Ege ve Orta Anadolu Bölge Müdürlükleri’nde kredi uzmanı olarak çalışmıştır. ...devamı

Gülenay Doğan

Koordinatör & Danışman

Gülenay Doğan, Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü’nden lisans derecesine sahiptir. Ayrıca ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’na özel öğrenci olarak devam etmektedir. Doğan, İNOMER bünyesinde çok sayıda analiz çalışmasında ve kurumsal gelişim projesinde görev almıştır. Son dönemde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı için yürütülen Ar-Ge Merkezleri Değerlendirme Projesi, Zafer Kalkınma Ajansı, DOKA ve GEKA için mali ve teknik desteklerinin değerlendirilmesi, TÜBİTAK destekli Rekabet ve Kalkınma için Ar-Ge ve Yenilik Mentör Ağı (ArGeMEN) Projesi, Konya Bölgesel İnovasyon Merkezi Projesi ve Batı Karadeniz 2015- 2025 Bölgesel İnovasyon Stratejisi ve Eylem Planı Projesi’nde saha çalışmaları ve veri analizi çalışmalarını gerçekleştirmiştir. ...devamı

Tülin Şahin

Danışman & Eğitmen

2011 yılından bu yana danışman ve eğitmen olarak çalışan Şahin, 1999-2011 yılları arasında, biri İtalya’da olmak üzere 5 ayrı fabrikada otomotiv sektöründen uluslararası petrol hat ihalelerine kadar çeşitli müşterilere çelik boru üretip satan Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tüm fonksiyonları için kalite yönetimi, çevre yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi, müşteri memnuniyeti yönetimi, yalın dönüşüm ve yalın 6 sigma yayılımından sorumlu Yönetim Sistemleri Müdürü görevini yürütmüştür. Görev süresi boyunca değer akışı haritalama, 5S, yerinde kalite, FMEA, SMED, görsel fabrika, kaizen, bireysel öneri sistemi, yalın üretim organizasyonu çalışmalarında eğitmen ve uygulayıcı olarak yer almış, dönüşüm liderliği yapmıştır. ...devamı

Murat Şaylan

Danışman & Eğitmen

İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Fakültesi mezunu olan Murat Şaylan Türkiye’nin seçkin reklam ajanslarında (TerraNova, İvme, Klan-Euro-RSCG, Cenajans, Sportsnet) reklam yazarlığı, stratejik planlamacı ve yaratıcı yönetmen gibi görevlerde bulunmuştur. Bu sırada iş dünyasının lider markaları için reklam kampanyaları, halkla ilişkiler çalışmaları, direkt pazarlama projeleri, etkinlikler ve sponsorluk uygulamaları yürütmüş; katkıda bulunduğu reklam çalışmaları ile ulusal ve uluslararası ödüller kazanmıştır. ...devamı

Dr. Baha Kuban

Danışman & Eğitmen

Dr. Baha Kuban yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve iklim değişikliği konularında proje yönetimi, analizi, Ar-Ge ve politika tasarımı üzerine ulusal ve uluslararası seviyede 23 yıllık tecrübeye sahiptir. Uzun yıllar (1988-2007) Şişecam’da Ar-Ge ve iş geliştirme yöneticiliği yapmış; bu dönemde, kurumun Ar-Ge faaliyetlerini yeniden yapılandırmış, kurumsal inovasyon yönetimi, yeni ürün ve teknoloji stratejileri geliştirme, kurumun enerji programlarını yönetme gibi bir çok sorumluluk üstlenmiştir. ...devamı

Dr. Rezzan Karaaslan

Danışman & Eğitmen

28 yıllık iş yaşamında kalite, çevre, Ar-Ge ve inovasyon stratejileri konusunda çalışmalar ve projeler yürütmüştür. Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü’nden, yüksek lisans ve doktora derecelerini de yine aynı üniversiteden organik kimya üzerine alan Dr. Karaaslan 7 yıl süren üniversite asistanlığı ve yurtdışı programından sonra Setaş Kimya’da göreve başlamıştır. Yaklaşık 20 yıl (1994-2013) Setaş Kimya’da Ar-Ge yöneticiliği, iş geliştirme yöneticiliği, ekoloji ve ürün güvenliği yöneticiliği gibi pek çok görevde bulunmuştur. ...devamı

Faik Başar

Danışman & Eğitmen

Faik Başar’ın finans alanında 30 yılı aşkın yöneticilik tecrübesi bulunmaktadır. 1979’dan 2000’e kadar Netaş, Unilever, L’Oréal, Universal Engraving, Eti Pazarlama ve Herbalife şirketlerinde Finans Müdürlüğü, Finans Direktörlüğü ve Genel Müdürlük görevlerinde bulunmuştur. Çok iyi düzeyde Fransızca ve İngilizce bilen Faik Başar, 2000 yılından itibaren finansal konularda danışmanlık, koçluk ve eğitim hizmetleri vermektedir. ...devamı

Selçuk Karaata

Danışman & Eğitmen

25 yılı aşan iş yaşamında özellikle inovasyon, ulusal ve uluslararası para piyasaları, KOBİ'ler ve endüstriyel dinamikler konusunda uzmanlık kazanmış, bu konularda projeler yürütmüş, eğitimler vermiş ve makaleler çıkarmıştır. 1991-2005 yılları arasında Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de Kurumsal Pazarlama ve Genel Sekreterlik'te başkan yardımcısı olarak görev yapmıştır. Bu sırada Avrupa Birliği Kısa Dönem Uzmanı olarak Avrupa Birliği İş Geliştirme Programı için KOBİ Eylem Planı adlı çalışmanın iki yazarından biri olarak çalışmıştır. Aynı dönemde Türkiye’deki KOBİ’lerin yapılarını ve KOBİ’lerin gelişimini değerlendirmek amacıyla 1200 KOBİ’yi kapsayan bir araştırma gerçekleştirmiş, KOBİ’lere yönelik daha etkin ve verimli finansal hizmetler geliştirilmesini amaçlayan projenin yöneticiliğini yapmıştır. ...devamı

Dr. Hande Tek Turan

Danışman & Eğitmen

Yeditepe Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi Bölümü başkan yardımcısı ve Galatasaray Üniversitesi Politika Bilimleri Bölümü'nde de ders vermekte olan Yrd. Doç. Dr. Hande Tek Turan'ın ana uzmanlık ve araştırma alanlarını kamu yönetimi, kamu sektörü reformları ve yeni kamu yönetim anlayışı, kamu yönetiminde yeni teknolojiler, yerel yönetimler, Avrupa'da bölgesel sistemler ve politikalar, yapısal fonlar, şehirleşme ve çevresel konular ile akıllı şehirler oluşturmaktadır. Lisans derecesini Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden alan Dr. Tek Turan, yüksek lisansını siyaset bilimi alanında Fransa'daki Montesquieu Bordeaux IV Universitesi'nde, doktorasını da yine aynı alanda Pierre Mèndes France Universitesi'nde tamamlamıştır. Dr. Tek Turan çok iyi derecede Fransızca ve İngilizce bilmektedir. ...devamı

Dr. Yüksel Vardar

Danışman & Eğitmen

Kurumsallaşma, kurumsal yönetim ilkeleri, toplam kalite yönetim sistemi, insan kaynakları yönetim sistemi, performans yönetim sistemi, stratejik planlama, reorganizasyon, karar verme teknikleri, problem çözme teknikleri, veri analizi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti, saha çalışmaları, anket değerlendirme, raporlama ve politika geliştirme, TOBB oda ve borsa akreditasyon sistemi konularında özel sektör ve kamu kurumları ile STK’lara eğitimler ve danışmanlıklar vermektedir. ...devamı

Dr. Hüseyin Öcal

Danışman & Eğitmen

Dr. Hüseyin Öcal'ın 13’ü bankacılıkta olmak üzere 25 senenin üzerinde iş tecrübesi bulunmaktadır. Pamukbank ve Interbank'ta iç denetim, kredi riski, pazarlama ve şube yöneticisi görevlerini yürütmüş; Tetaş Tekstil ve Vodafone'da iç denetim, iç kontrol, gelir güvence, risk yönetimi, SOX kanununa uyum alanlarında yönetici pozisyonlarında görev almıştır. Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisansına sahip olan Hüseyin Öcal 2009’dan bu yana aile şirketleri yönetimi ve kurumsal yönetim danışmanlığı yapmaktadır. Ayrıca Toros ve Bahçeşehir Üniversitelerinde “aile şirketleri ve kurumsal yönetim”, “girişimcilik”, “risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim” konularında MBA programlarında ders vermektedir. ...devamı

Dr. Ata Özdemirci

Danışman & Eğitmen

Dr. Ata Özdemirci, stratejik yönetim ve insan kaynakları, kurumsal girişimcilik, yönetim felsefesi, işletme analizi ve süreçlerle yönetim, toplam kalite yönetimi, marka ve imaj yönetimi, bilim felsefesi ve araştırma yöntemleri konularında uzmanlaşmıştır. Bugüne kadar farklı sektörlerdeki kuruluşlara (Business Management Institute, Mann-Hummel Türkiye, İŞKUR, BSI-Turkey, Academia Marmara, Çayırova Belediyesi, Samsun İlkadım Belediyesi, İkitelli Sanayi ve İşadamları Derneği, Kia Çelik Motor, The Executive Club, The Diamond Club IKC, Marmara Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim) uzmanlık alanına giren konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermiştir. İş analizlerinin yapılıp görev tanımlarının hazırlanması, süreç akış şemalarının ve değer analizlerinin yapılması bu hizmetlerden bazılarıdır. ...devamı

Oya Uysal

Danışman & Eğitmen

2000 yılından bu yana çeşitli kurumlara pazar araştırmaları, kavramsal plan geliştirme, en-iyi kullanım analizleri, fizibilite çalışmaları, strateji ve eylem planları ve tesis işletim konularında danışmanlık ve eğitim vermektedir. ISO 9001 Kalite ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Baş Tetkikçisi unvanına da sahip olan Uysal firmalara kalite yönetimi alanında da danışmanlık sağlamaktadır. Bunun yanında hitabet, nezaket, protokol kuralları, kişiliği yönetmek, korkular, motivasyon, özgüven, iletişim konularında özel sektör, kamu ve STK’lara eğitimler vermektedir. ...devamı

Serkan Atmaca

Danışman & Eğitmen

19 yıllık iş yaşamının 15 yılını inovasyon yönetimi, inovasyon sistemleri ve bilişim teknolojilerine ayırmıştır. Uzmanlık alanı olan ulusal, bölgesel ve sektörel inovasyon sistemleri, kümelenmeler, teknoloji transferi ve üniversite-sanayi işbirliği konularında akademik çalışmalar yürütmüş; teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge yönetimi konularında çeşitli kamu kurumları, firmalar, sivil toplum örgütleri, sanayi/ticaret odalarına danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermiştir. Ayrıca Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı, Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, Karyagaz Gaz Isıtma Ltd. gibi kamu ve özel sektör kuruluşlarının kritik bilişim projelerini yönetmiştir. ...devamı

Burcu Canıtez Okur 

Danışman & Eğitmen

Bugüne kadar çok sayıda özel sektör ve kamu kurumuna insan kaynakları ve organizasyon yönetimi konusunda danışmanlık ve eğitim vermiştir. Personel eğitim ihtiyaçlarının analizi, personel işe alım sisteminin kurulması, görev tanımlarının oluşturulması, performans değerlendirme sisteminin kurulması, reorganizasyon, süreçlerin tanımlanması, personel özlük dosyalarının standardize edilmesi, ücretlendirme sisteminin kurulması gibi insan kaynakları ve organizasyonla ilgili tüm faaliyetleri kapsayan bir alanda çok sayıda proje yürütmüştür. İnsan kaynakları alanında uzun dönemli danışmanlık hizmet sağladığı kurumlardan bazıları arasında, Zekai Tahir Burak Kadın Doğum Hastanesi, Emre Ray Enerji, Şahin Yılmaz Enerji Şirketler Grubu, ASEGA, AGESA, AKGÜZ gibi yer almaktadır. ...devamı

Gözde Köse

Koordinatör & Danışman

Gözde Köse, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nden lisans; İtalya Bocconi Üniversitesinden İnovasyon ve Teknoloji Ekonomisi ve Yönetimi alanında yüksek lisans derecelerine sahiptir. Yüksek lisans tezinde Avrupa bölgesel araştırma ağlarında 7. Çerçeve Programının değerlendirmesini gerçekleştirmiştir. İNOMER adı altında yeniden yapılanan Technopolis Türkiye’de 2008 yılında çalışmaya başlamıştır. Ar-Ge ve inovasyon yönetimi, destek programları, inovasyon sistemleri ağ davranışları konularında ve bibliyometrik analizler, sosyal ağ analizleri, fayda-maliyet ve regresyon analizleri gibi kantitatif araştırma yöntemlerinde geniş bilgi ve deneyime sahiptir. ...devamı

Berke T. Özsoy

Koordinatör & Danışman

Proje tasarımı ve proje yönetimi, bilgi ve iletişim teknolojileri, kurumsal gelişme, inovasyon ve satış alanlarında 22 yıllık deneyime sahiptir. Lisans derecesini 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden almıştır. İNOMER’den önce Meteksan Sistem, Turkcell Superonline, ZTE gibi önde gelen bilişim firmalarında satış yöneticiliği ve müşteri ilişkileri yöneticiliği gibi görevlerde bulunmuştur. Özel sektöre geçmeden önce ODTÜ’de araştırma görevlisi olarak çalışmış; bu dönemde TÜBİTAK projelerine araştırmacı olarak katkı sağlamıştır. ...devamı

Alp Boydak

Danışman & Eğitmen

Yaratıcı düşünce ve öğrenme teknikleri konusunda uzman Alp Boydak, 20 yıldan fazla bireysel farklılıklar ile beynin sağ ve sol yarım kürelerinin öğrenmeye etkileri, yaparak ve yaşayarak öğrenme, tekrarsız öğrenme, buluş ve tasarım konularında araştırmalar yapmış ve yayınlar çıkarmıştır. Öğrenme Stilleri, Beyin Yarım Kürelerinin Gizemi, Ben Mucittim, Yeni Öğretim Programlara Temel Olan Yaklaşımlar, Lider Öğretmen ve Eğitimde Ağalıktan Demokrasiye isimli 6 kitabı bulunmaktadır. Lisans derecesini Çukurova Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini ise Milli Eğitim Bakanlığı ve Dünya Bankası ortak bursu ile ABD’de University of Missouri, Colombia’da Program Geliştirme Bölümü’nden 1994 yılında almıştır. ...devamı

Namık Dağalp

Danışman & Eğitmen

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde lisans, ABD‘de Vanderbilt Üniversitesi’nden Ekonomi alanından yüksek lisansını tamamlayan Namık Dağalp, 1978 yılında Maliye Bakanlığı’nda Müfettiş Muavini olarak göreve başladı ve 1981 yılına Maliye Müfettişi olmuştur. Sağlık ve Maliye Bakanlarına özel danışmanlık vermiş; Hazine Müsteşarlığında, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı Vekili, kamu Finansmanı Genel Müdürü ve Sigortacılık Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 1995–1999 yılları arasında Dünya Bankasında ülkemizi temsilen İcra Direktör Danışmanı ve Vekili olarak görevlendirilmiştir. ...devamı

Caner Demir

Danışman & Eğitmen

Caner Demir, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, sürdürülebilir enerji eylem planları oluşturma; KOBİ’ler, büyük şirketler ve kamu kurumları için karbon stratejisi geliştirme konusunda 8 yıllık tecrübeye sahiptir. Yüksek lisansını tamamladıktan sonra 2006 ve 2010 yılları arasında Ecofys Türkiye’ye bağlı olarak sürdürülebilir enerji ve iklim değişikliği konularında danışmanlık yapan Demir “Enerji Yönetimi Sertifikası”na sahiptir. 2010 yılından bu yana özel sektör ve kamu kurumlarına enerji yönetimi ve iklim değişikliği konusunda eğitim ve danışmanlık vermektedir. ...devamı